تمرینات مخصوص دویدن برای دونده‌ها

تمرینات مخصوص دویدن فواید زیادی برای دونده‌ها دارند. فوایدی مانند: ـ بهبود پویایی مفاصل درگیر طی دویدن ـ آماده‌سازی بدن برای فعالیت اصلی ـ تقویت عضلات درگیردردویدن ـ کمک به بهبود فرود با سینه پا ـ آماده‌سازی بهتر سیستم بدن با شبیه‌سازی دویدن ـ بهبود هماهنگی حرکات دست‌ها با پاها بهبودتاب دست وبازوها ـ بهبود وضعیت بدنی ـ کمک به بهبود فرم دویدن هنگام انجام تمرینات زیر، نکات فرم صحیح انجام آنها را رعایت کنید. نکاتی مانند: قامتی صاف و دیدی رو به جلو داشته باشید. فرود در همه حرکات بجز حرکت تماس پاشنه با باسن، زیر سینه پا انجام می‌شود. حرکات را با تمرکز کامل انجام دهید. با هماهنگی مناسب دست‌ها و پاها حرکات را انجام دهید.   نخست روشن کنید که به چه دلیل میخواهید بدوید شاید بخواهید دویدن را برای تقویت قلب آغاز کنید تا استقامت خویش برای دیگر ورزش ها را بالا ببرید، یا حتی برای این که دوباره در لباس‌های مجلسی تان جا بشوید. تمامی اینها هدف های خوبی هستند. نوشتن آن ها کمک می کند به جایی که میخواهید برسید و خرسند باشید.   چ…
ادامه مطلب
  • 0