طرح تجاری طنابچه

  • آگهی یک ستاره چلچله چیست ؟

در این طرح آگهی شما بصورت ویژه 3 روز در دسته بندی خود در سطر صفحه نشان داده می شود ، این طرح برای فوری فروش رفتن تک لوازم یا تجهیزات شخص می باشد و همچنین تبلیغ آگهی هم در کانال تلگرام و هم در صفحه اینستاگرام گذاشته می شود .

  • آگهی دو ستاره چالاک چیست ؟

در این طرح آگهی شما بصورت ویژه 7 روز در دسته بندی خود در سطر صفحه نشان داده می شود ، این طرح برای فوری فروش رفتن تک لوازم یا تجهیزات شخص می باشد و همچنین تبلیغ آگهی هم در کانال تلگرام و هم در صفحه اینستاگرام گذاشته می شود.

  • آگهی سه ستاره چابک چیست ؟

در این طرح آگهی شما بصورت ویژه 30 روز در دسته بندی خود در سطر صفحه نشان داده می شود ، این طرح برای فروش لوازم فروشگاه ها که تعدادی از آن لوازم یا تجهیزات را دارند مناسب می باشد و همچنین تبلیغ آگهی هم در کانال تلگرام و هم در صفحه اینستاگرام گذاشته می شود.

  • آگهی چهار ستاره کولاک چیست ؟

در این طرح بنر شما به همراه یک صفحه اختصاصی برای مدت 90 روز ایجاد و درج می شود که هر کالایی را که آگهی کنید در صفحه خودتان هم درج می شود که افراد با کلیک کردن در بنر شما تمامی آگهی ها و آدرس شما نمایان و تبلیغ آگهی هم در کانال تلگرام و هم در صفحه اینستاگرام گذاشته می شود.

  • آگهی پنج ستاره کهکشان چیست ؟

در این طرح بنر شما به همراه یک صفحه اختصاصی برای مدت 180 روز ایجاد و درج می شود که هر کالایی را که آگهی کنید در صفحه خودتان هم درج می شود که افراد با کلیک کردن در بنر شما تمامی آگهی ها و آدرس شما نمایان و تبلیغ آگهی هم در کانال تلگرام و هم در صفحه اینستاگرام گذاشته می شود.

  • آگهی شش ستاره شهاب چیست ؟

در این طرح بنر شما به همراه یک صفحه اختصاصی برای مدت 365 روز ایجاد و درج می شود که هر کالایی را که آگهی کنید در صفحه خودتان هم درج می شود که افراد با کلیک کردن در بنر شما تمامی آگهی ها و آدرس شما نمایان و تبلیغ آگهی هم در کانال تلگرام و هم در صفحه اینستاگرام گذاشته می شود.

  • سامانه پیامک چیست ؟

در این طرح پیام  تبلیغاتی شما را برای تمام کاربرانی که تا الان در سایت ثبت نام و درج آگهی انجام داده اند ارسال می کنیم و برای اینکه تعداد سامانه پیامک بیشتر شود کافیست تعداد آن را بیشتر کنید و تعداد را در هر روز و هفته و ماه برای ما مشخص کنید .

  • سامانه پیامک چیست ؟

در این طرح ایمیل تبلیغاتی شما را برای تمام کاربرانی که تا الان در سایت ثبت نام و درج آگهی انجام داده اند ارسال می کنیم و برای اینکه تعداد ایمیل مشخص شود کافیست تعداد آن را بیشتر کنید و تعداد را در هر روز و هفته و ماه برای ما مشخص کنید .